Integritetspolicy

Vi värnar om din rätt till integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn.

Syftet med den här policyn är att du ska veta vad vi använder dina personuppgifter till.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Tex vid rut eller rotansökan så behöver vi ditt personnummer/fastighetsbeteckning  för att att du ska kunna få del av rut/rotavdraget.

Arbetsadress för att kunna utföra vårt arbete och mail och mobil för att hålla kontakt före eller efter slutfört arbete.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • telefonnummer
 • personnummer
 • Beskrivning av objektet/huset antal fönster och liknande
 • Fastighetsbeteckning vid rotavdrag
 • De uppgifter du själv lämnar vid en offertföfrågan tex foto från hus och fönstertyper

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke.

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter vi får när du lämnar en offertförfrågan

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Ja det är endast jag (Daniel Milosavljevic) som hanterar ditt personnummer vid ansökan för rut och rotavdrag.

Mina medarbetare får endast del av de mest grundläggande kontaktuppgifterna för att kunna utföra arbetet och det är adress och mobilnummer

Kontaktperson

Daniel Milosavljevic är ansvarig för integritet och personuppgifter på Daniels Fönsterputs

E-post: info@danielsfonsterputs.se

Mobil: 073-692 14 92